GÖR BRA SAKER
Tjänster

Här kan du läsa mer om mina mina tjänster. Tillsammans kommer vi fram till ett upplägg som passar dig och din verksamhet. 


Nyhetsbrev

Strategi, taktik, innehåll och admin av dina nyhetsbrev. Mailchimp, Hubspot, Apsis. 

Sociala medier

Strategi, taktik, innehåll och admin av konton. Youtube, Facebook, Instagram, LinkedIn.

Strategier

Från övergripande varumärkesstrategier till kampanj- eller kanalstrategier.

Innehåll

Ord och bild som engagerar och skapar värde i både traditionella och digitala kanaler. 

Webb

Uppdatering och underhåll av din webbplats. Beställarstöd gentemot leverantörer. 

Workshops

Planering och facilitering av effektiva workshops som leder till nya insikter och resultat.